Jesteś tutaj

Na czym polega bezpieczeństwo chwilówek?

on lut 25, 2019

Chwilówka w ostatnich latach nie kojarzyła się zbyt dobrze, ale sytuacja zaczęła się zmieniać na korzyść konsumentów mniej więcej na przełomie 2016 roku wraz z wprowadzeniem ustawy antylichwiarskiej. Czy obecnie pożyczki krótkoterminowe w parabankach charakteryzują się dużym poziomem bezpieczeństwa?

Rejestr instytucji pozabankowych

Wszystkie instytucje pozabankowe docelowo rejestrują się w Komisji Nadzoru Finansowego. KNF prowadzi specjalny rejestr parabanków do bezpłatnego wglądu w każdej chwili. Dzięki temu pożyczkobiorca widzi, czy dana firma, np. udzielająca pożyczek internetowych posiada wiarygodność. Kolejna kwestia to wyraźne ograniczenie kosztów pozaodsetkowych, a także kosztów windykacyjnych w umowach chwilówek. Pożyczkobiorca wie, że poniesienie tylko koszy zapisane w umowie, widoczne w kalkulatorze parabanku, a nie powiększone o dziwne opłaty, czy nieuczciwe zapisy w umowie. Sądy w Polsce bez problemu rozwiązują obecnie umowy pożyczkowe z klauzulami niedozwolonymi.

Ochrona prawna pożyczkobiorców

Parabanki dotyczy ustawa o kredycie konsumenckim, gdzie wyraźnie widać aspekt odpowiedzialności za podawanie szczegółowych informacji o ofercie. Przy chwilówkach zobaczysz zawsze RRSO, czy przedstawienie dodatkowych opłat (najczęściej brak). Ze względu na udoskonalenia prawne firmy pożyczkowe monitorują szczegółowo, porównywalnie z bankami detalicznymi zdolność kredytową klienta, łącznie z oceną historii spłaty dotychczasowych zobowiązań w KRD, BIK i BIG. Nie ma od tego wyjątków, bo żaden pożyczkodawca nie poniesie już tak dużego ryzyka obsługi niepewnego ekonomiczne klienta.

Krótki termin spłaty to większe bezpieczeństwo

Krótki termin spłaty chwilówki to też spore zabezpieczenie dla budżetu, bo w porównaniu do banków chwilówki spłacasz do kilku dni, miesiąca, rzadko dłużej, chociaż i takie oferty się zdarzają. Im krótszy okres utrzymania pożyczki w budżecie, tym mniejsze ryzyko ekonomiczne. Pożyczki krótkoterminowe można bez problemu rozwiązać w przeciągu dwóch tygodni od podpisania umowy. To kolejny punkt ochrony pożyczkobiorcy, jeden z najważniejszych, bo sytuacja finansowa zmienia się często diametralnie. W razie większych problemów wystarczy odwołać się do rzecznika praw konsumenta, aby stawić czoła nieuczciwym pożyczkodawcom. Ci występują jednak niezwykle rzadko.

Wiarygodność spłaty krótkoterminowego zobowiązania

Wzrost bezpieczeństwa obsługi chwilówek doprowadził naturalnie do zwiększenia zaufania konsumentów. Spłata drobnych chwilówek buduje w dużym stopniu wiarygodną historię spłaty zobowiązań, co przydaje się docelowo nawet przy staraniach o większy kredyt w bankach detalicznych.

Nazwa użytkownika