Jesteś tutaj

Kredyt hipoteczny – zasady

on paź 28, 2019

Kredyt hipoteczny to produkt przygotowany przede wszystkim dla osób który przymierzają się do kupna nieruchomości. Od kilku lat zaciąganie kredytu hipotecznego dzięki wejściu w Zycie nowej ustawy stało się nieco łatwiejsze i bardziej przejrzyste. Kredyty hipoteczne mogą być przyznawane tylko przez instytucje które są kontrolowane przez komisję nadzoru Finansowego, a zatem mogą to być tylko banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje pozabankowe oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowe. Kredyt hipoteczny może być udzielony tylko w walucie w której uzyskujemy większość dochodów. Banki wymagają od klientów wykupu dodatkowego ubezpieczenia kredytu.

Pierwszym i najważniejszym krokiem przed ubieganiem się o kredyt hipoteczny jest ocena naszej zdolności kredytowej. Każdy bank podchodzi do tego indywidualnie. Zdolność kredytowa jest badana na podstawie dokumentów które sami dostarczamy do banku, a także na podstawie baz danych. Banki mogą również żądać od klienta przedstawienia innych dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych do analizy naszej zdolności kredytowej. Kredytodawca na podstawie złożonych dokumentów ma prawo odmówić przyznania nam kredytu.

Banki przewidują również sytuacje w której kredytobiorca przestanie spłacać raty zaciągniętego kredytu. Wówczas możliwa jest restrukturyzacji zadłużenia. Polega ona na zmianie warunków spłaty kredytu w taki sposób aby były one dogodne dla klienta. Restrukturyzacja może polegać na zawieszeniu spłaty kredytu, odroczeniu kosztów obsługi zadłużenia, zmianie wysokości rat kapitałowych, a także zmianie wysokości oprocentowania czy też konsolidacji kredytów jeżeli posiadamy więcej niż jeden. Restrukturyzacja musi być również uzasadniona poprzez złą sytuacje finansową klienta. Jeżeli ta możliwość nie rozwiąże naszych problemów finansowych kredytodawca umożliwia sprzedaż nieruchomości i spłatę zadłużenia w przeciągu 6 miesięcy.

Kredytodawca w każdej chwili może też spłacić swoje zadłużenie hipoteczne, czyli przed terminem który został określony w umowie. Jeżeli zdecydujemy się na takie rozwiązanie koszty naszego zadłużenia zostaną pomniejszone o odsetki oraz inne koszty kredytu które przypadają na okres o jaki skrócona została umowa. Kredytodawca zwraca te koszty nawet jeżeli zostaly one uiszczone przez kredytobiorcę jeszcze przed spłatą zadłużenia. Za spłatę kredytu w przeciągu 3 lat opłata nie może przekraczać 3 procent wartości kredytu. Po upływie tego okresu banki nie mają możliwości pobierania dodatkowych opłat.

Nazwa użytkownika