Gwarancja bankowa a kredyt konsolidacyjny – na czym to polega?

Bywa, że kredyty konsolidacyjne udzielane są na zasadach gwarancji bankowej. To dzięki niej kredytobiorca ma pewność wypłaty środków na rzecz innych banków, jeśli oczywiście zajdzie taka potrzebna. Z reguły gwarancja ta udzielana jest przedsiębiorcom. Może się jednak okazać, że skorzystają z niej również zwykli kredytobiorcy prywatni. Oczywiście wszystko zależy od tego, na jakich zasadach bank umówi się z kredytobiorcą.

Co to jest gwarancja bankowa?

W ramach gwarancji, bank zobowiązuje się do wypłaty – w razie potrzeby – określonych środków pieniężnych, których celem będzie spłacenie pozostałych zobowiązań kredytowych. W tym przypadku gwarancja określa, na jakich warunkach ma być udzielona konsolidacja, z jakim oprocentowaniem bank ją rozliczy i jaki będzie jej termin spłaty. W dużym uproszczeniu, bank już na tym etapie jasno zdefiniuje, jakie będą warunki spłacenia określonego zobowiązania. Dzięki temu – w razie konieczności wypłaty środków – nie trzeba będzie przechodzić przez dziesiątki kolejnych formalności, lecz wszystko będzie można załatwić od razu, choć nie zawsze!

Rodzaje gwarancji bankowej

  • jako gwarancja warunkowa w ramach której bank zobowiązuje się do wypłaty pieniędzy, ale tylko wtedy, gdy zostaną spełnione określone przesłanki; oznacza to, że procedura przyznania kredytu będzie ograniczona do zaledwie kilku dni, ale będzie się wiązać z koniecznością zebrania całej dokumentacji przez kredytobiorcę,
  • jako gwarancja bezwarunkowa – w tym modelu, bank zobowiązuje się do spłaty poprzednich zobowiązań kredytobiorcy, bez konieczności przedstawiania stosownej dokumentacji; warunkiem przelania środków jest tu stosowne oświadczenie klienta, wraz z jego wyraźnym podpisem.

Gwarancja nie działa. Co wtedy?

Czasem zdarza się, że pomimo pojawienia się określonych przesłanek, bank nie przelewa środków na konta innych wierzycieli. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka. Pierwszą z nich może być niedotrzymanie warunków umowy przez kredytobiorcę. Zdarza się też, że przyszły kredytobiorca nie do końca zaznajomił się z warunkami przelania środków przez bank. Czasem zdarza się jednak, że winnym takiej sytuacji jest bank. Jedyne, co może wtedy zrobić kredytobiorca, to zgłoszenie sprawy do sądu. Istnieje spora szansa, że zostanie ona wygrana przez wnioskodawcę.

Słów kilka o kosztach

Szczerze mówiąc, taki model kredytowania byłby dla kredytobiorcy niezwykle wygodny. Niestety – jak w każdym innym przypadku – bank musi na takiej transakcji coś zarobić. Dlatego, wraz z gwarancją wypłaty środków przez bank, kredytobiorca również musi zagwarantować, że uiści on opłatę prowizyjną banku. Może się przecież okazać, że nie zaistnieją przesłanki do zaciągnięcia konsolidacji. W tej sytuacji, wynagrodzeniem banku będzie wspomniana opłata. Dodatkowo, może on też naliczyć określone opłaty manipulacyjne. Warto jednak pamiętać, że ich wysokość musi być dokładnie opisana w umowie.

Podsumowanie

Gwarancja konsolidacji istniejących kredytów, to nie jedyny rodzaj gwarancji bankowych. Inną, przykładową zresztą formą takiej gwarancji, jest możliwość zagwarantowania przez bank, wypłaty środków np. w ramach kredytu samochodowego. Bank może również potwierdzić chęć wypłaty kredytu hipotecznego, ale taka opcja rzadko kiedy wchodzi w grę. W jednym i w drugim wariancie, jest to informacja dla sprzedającego, że do transakcji i tak dojdzie, a on sam nie musi obawiać się konsekwencji zwłoki.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.