Problematyka zdolności kredytowej

Kredyt gotówkowy w porównaniu do chwilówek internetowych wymaga szczegółowej analizy zdolności kredytowej kredytobiorcy przed podpisaniem umowy. Banki funkcjonują w szczegółowych widełkach prawnych (prawo bankowe, ustawa o kredycie konsumenckim, wytyczne KNF, a także NBP). Banki nie obsługują ryzykownych pożyczek gotówkowych, ponieważ to wpływa na stabilność całego sektora finansowego, w tym na depozyty oszczędnościowe społeczeństwa. Jak zatem właściwie odnieść się do problematyki zdolności kredytowej?

Analiza ilościowa kredytobiorcy

Zdolność kredytowa to krótko mówiąc potencjał uregulowania zobowiązania w terminie. Przy analizie klienta bank bierze pod uwagę czynniki jakościowe oraz ilościowe. Analiza ilościowa zawiera w sobie potwierdzenie dochodów gospodarstwa domowego pochodzących tylko z legalnych źródeł. Zatrudnienie na czarno nie ma racji bytu, jeżeli zamierzasz wykorzystać kredyt gotówkowy. W analizie ilościowej bank de facto porównuje koszty utrzymania gospodarstwa domowego z dochodami. Im większa różnica pomiędzy tymi wartościami, tym lepszy kredyt. Negocjowanie warunków kredytu gotówkowego można rozpocząć dopiero po wydaniu pozytywnej decyzji przez doradcę. Na zdolność kredytową znacząco wpływa dodatkowe zadłużenie, chociażby limity na kartach kredytowych, potencjalne poręczenia. Najlepiej zamykać zobowiązania przed podjęciem kolejnych. Można założyć, że gospodarstwo domowe, które nie generuje nadwyżek kapitałowych nie jest w stanie spłacić zadłużenia, niezależnie od wysokości.

A co z analizą jakościową?

Analiza jakościowa odnosi się do wielu szczegółów życia kredytobiorcy. We wniosku kredytowym spotkasz rubryki dotyczące wieku, stanu cywilnego, liczby członków rodziny na utrzymaniu. Banki wolą obsługiwać klientów z wyższym wykształceniem, jako bardziej pewnych pod kątem dochodowym, małżeństwa ze względu na przeniesienie potencjalnego ryzyka na partnera w przypadku braku spłaty kredytu gotówkowego. Przy analizie zdolności kredytowej liczy się renoma pracodawcy. Zatrudnienie w znanej korporacji praktycznie zawsze skutkuje pozytywnym rozpatrzeniem wniosku. Największe problemy przy wystartowaniu z kredytem gotówkowym posiadają samozatrudnieni z niepotwierdzonymi dochodami. Bank sprawdza w analizie jakościowej bazy BIK, a wszystkie zaległości obniżają punktację, a wręcz wykluczają z podjęcia kredytu gotówkowego.

Kilka praktycznych wskazówek dotyczących budowania zdolności kredytowej

Powiązane wpisy

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.