Dokładne pojęcie umowy kredytowej można znaleźć w Artykule 69 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Prawo bankowe. Według tego artykułu umowa kredytowa jest zobowiązaniem jakie zachodzi pomiędzy kredytobiorcą i kredytodawcą. Bank jako osoba kredytodawcy zobowiązuje się przekazać kredytobiorcy określoną kwotę pieniędzy na określony w umowie czas i z przeznaczeniem na określony w umowie cel. Kredytobiorca natomiast podpisując umowę kredytową zobowiązuje się korzystać z tych środków zgodnie z warunkami jakie określono w umowie i zwrócić całą kwotę kredytu razem z odsetkami w terminie jaki został również wskazany w umowie. Zobowiązuje się również, że zapłaci prowizję za udzielenie mu kredytu. W umowie kredytowej jaka powinna być zawarta w formie pisemnej powinno zostać wskazane kilka ważnych rzeczy. Powinny być w niej wskazane strony umowy, czyli dane zarówno kredytobiorcy jak i kredytodawcy. W umowie kredytowej należy wskazać kwotę kredytu jak i walutę w jakiej ten kredyt jest brany. Nie może też zabraknąć informacji jaki jest cel, na jaki ten kredyt udzielono. W umowie kredytowej wskazuje się ogólne zasady i termin spłaty kredytu, a także wysokość oprocentowania kredytu i ewentualne warunki jego zmiany w przyszłości. Podaje się także w umowie w jaki sposób spłata kredytu będzie zabezpieczona, a także jaki jest zakres uprawnień banku odnośnie kontroli wykorzystania kredytu i jego spłaty na czas. Dobrze sporządzona umowa zawiera terminy spłaty poszczególnych rat, wysokość prowizji, a także warunki według, których może zostać zmieniona lub rozwiązana podpisana umowa kredytowa.

Umowa kredytowa ma kilka cech jakie są dla niej specyficzne i odróżniają ją a tle innych zobowiązań. Po pierwsze umowa kredytowa jest umową konsensualną. Oznacza to, że skutek ma miejsce dopiero w momencie, kiedy wszystkie strony taką umowę podpiszą. Co ważne umowa kredytowa jest dwustronnie zobowiązująca. Bank pożycza pieniądze kredytobiorcy, a ten zobowiązuje się te pieniądze na czas oddać razem ze wszystkimi kosztami jakie są z tym związane. Bardzo ważną cechą umowy kredytowej jest to, że nie jest ona za darmo. Kredytobiorca spłaca nie tylko kwotę jaką pożyczył, ale również odsetki i prowizję. Umowa kredytowa musi mieć wskazany dokładny termin, kiedy została zawarta, a kredyt musi być zobowiązaniem pieniężnym. Cechą specyficzną dla kredytów jest również to, że cel na jaki brany jest kredyt wpisuje się w umowę kredytową. Jak widać jest ona charakterystyczna i jest kilka elementów, które związane są tylko i wyłącznie z umową kredytową.

Powiązane wpisy

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.